Paslaugos

 Juridinių asmenų buhalterinė apskaita:

-pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;

-kasos ir banko dokumentų registravimas;

-avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;

-ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;

-trumpalaikio turto suminė ir nomenklatūrinė apskaita sandėlyje;

- darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą, priėmimas, atleidimas iš darbo bei  pažymų išdavimas;

-apskaitos registrų ir ataskaitų vadovams sudarymas;

-deklaracijų ir dokumentų  paruošimas bei teikimas VMI, RC, SODRA‘i, Statistikos departamentui ir kt.


Fizinių asmenų buhalterinė apskaita:

- pagalba registruojant ūkinę komercinę veiklą VMI;

- konsultavimas privalomų mokesčių klausimais;

- pajamų deklaravimas.

 

Apleistos buhalterijos tvarkymas:

- suvestų apskaitos įrašų patikrinimas;

- nesuvestų dokumentų įtraukimas į apskaitą;

- reikalingų ataskaitų ir deklaracijų paruošimas;

- dokumentų susegimas ir paruošimas archyvavimui.

 

Konsultavimas mokesčių ir apskaitos klausimais:

- konsultacijos mokamų mokesčių klausimais;

- konsultavimas ir pagalba asmenims, kurie patys tvarko buhalterinę apskaitą;

- buhalterinių įrašų, užpildytų deklaracijų patikrinimas

- konsultacijos mokesčių optimizavimo klausimais.

JoomShaper